Keletas iš įgyvendintų projektų

Seminarai „Klasterių plėtros strategija ir tinkliavimas“

Lazerių asociacijai priklausančių įmonių darbuotojų mokymai „Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas“.

Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų mokymas pagal projektą “Socialinės paramos teikėjų kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas”

AB „Panevėžio statybos trestas“ darbuotojų mokymai

UAB „Baltijos baldų grupė“ darbuotojų mokymai įgyvendinat projektą „Valdymo personalo kompetencijos ugdymas“.

Seminarai verslo įmonėms ir kitoms organizacijoms „Klasteriai: galimybės ir iššūkiai“

Vienų metų mokymo programa mokytojams „Elos – Europa kaip mokymosi aplinka mokyklose“

„Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių – įmonių žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“