VŠĮ “Žinių visuomenės instituto” darbuotojų ir ekspertų išleisti leidiniai

R

“Klasterių ABC”

Robertas Jucevičius

R

“Klasterių vadovas”

Robertas Jucevičius

R

“Esmė”. Vadybinės minties kristalai

R

“Šiuolaikiniai mokymosi metodai”. Koncepcijų žemėlapis ir VEE diagrama.

S. Balevičienė, P. Jucevičienė, B. Stanikūnienė

R

“Mokyklos strategija”. Strateginio vystymo vadovas.

Robertas Jucevičius, Palmira Jucevičienė, Brigita Janiūnaitė, Gintas Cibulskas

R

“Paramos vartotojui auditas: praktinis vadovas”.

Svetlana Šajeva