VŠĮ “Žinių visuomenės institutas” – jau 12 metų kuria ir skleidžia intelektinius produktus ir paslaugas įvairioms verslo bei socialinėms grupėms.

Misija

Spartinti žinių bei besimokančios visuomenės vystymąsi Lietuvoje, telkiant mokslo, švietimo, pramonės ir verslo profesionalus bei institucijas į efektyviai veikiančius kompetencijų tinklus

Konsultavimas verslo modelio inovacijų, strateginio planavimo, žmogiškųjų išteklių, marketingo ir kt. temomis
Tyrimai, studijų vykdymas ir rekomendacijų teikimas nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu žinių visuomenės plėtros Lietuvoje klausimais

Seminarai ir mokymai verslo ir valstybinėms organizacijoms

Daugiau

Tarptautinės gerosios patirties, susijusios su žinių visuomene sklaida Lietuvoje
Inicijavimas ir organizavimas edukacinių ir kitokių priemonių, skirtų skatinti šiuolaikinės, žiniomis grįstos praktikos plėtrą verslo ir valstybinėse organizacijose
Profesionali įvairių įstatymų bei Vyriausybės nutarimų potencialios įtakos žinių visuomenės plėtrai Lietuvoje ekspertizė

Šiuo metu vykdomi projektai

2015 m. liepos mėn. pradėtas vykdyti projektas “Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas: papildomi mokymai”.

Pagrindinis projekto tikslas – kelti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų žinių ir gebėjimų (kompetencijų) lygį, siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę. Šiuo projektu vykdomi mokymai pagal 7 aktualiausiais mokymo temas, kurios išryškėjo pagrindinių mokymų metu. Projektas įgyvendinamas 2015 m. liepos – spalio mėnesiais.

Šiuo metu baigtos vykdyti visos projekto veiklos ir pilnai pasiekti užsibrėžti tikslai. Projekto metu mokymuose dalyvavo 970 socialinių įstaigų darbuotojų ir vadovų.

 

 

Mūsų klientai:

Naujienos

Projekto “Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas: papildomi mokymai” rezultatai pristatyti baigiamojoje konferencijoje

2015 m. rugsėjo 15 d. vyko baigiamoji konferencija „Projekto „Socialinį darbą dirbančiųjų kompetencijos ugdymas“ 2013-2015 m. rezultatai, patirtis ir įžvalgos“, skirta apibendrinti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdyto projekto „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ rezultatus.

Pagrindinis projekto tikslas – kelti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų žinių ir gebėjimų (kompetencijų) lygį, siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę.

Renginyje pristatyti projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai, lektorių ir ekspertų įžvalgos, studijos apie atliktų mokymų kokybę rezultatai, pateikti pasiūlymai ateičiai, apibendrinti mokymų dalyvių pastebėjimai ir pageidavimai.

Prof. Roberto Jucevičiaus skaityto pranešimo “Socialinių paslaugų sistema: iššūkiai kompetencijai” skaidres galima rasti čia

Išsamiau apie renginį čia

Parengta naudojantis Socialinių paslaugų ir priežiūros deparamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija

 

 

 

Robertas Jucevičius. Lietuva — 2030: kokią Lietuvos ateitį kuriame?

skaitytas pranešimas “Nacionalinis švietimo lyderystės forumas:  Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą”

Giedrius Jucevičius: turėdamas verslą, esi savo gyvenimo šeimininkas. (Interviu leidinyje “Universiteto žurnalistas”)

Jei entuziastingiau skatintume jaunimo verslumą, galėtų sumažėti emigracija <…>, tikina socialinių mokslų daktaras, Giedrius Jucevičius. Profesoriaus mokslinės veiklos sritys – lyginamoji tarptautinė vadyba, tarporganizacinai santykiai ir mokymasis, klasteriai, inovacijų sistemos, žinių sklaida. Jo teigimu, reikia suteikti jaunam žmogui daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, pasiūlyti mokymosi iš verslo, sukurti valstybės remiamas lengvatines finansavimo schemas verslo pradžiai. Nuo ko pradėti ir koks pačių studentų vaidmuo – pokalbyje su Giedrium Jucevičiumi. Visą interviu galite rasti čia

Kontaktai

VšĮ “Žinių visuomenės institutas”

Įstaigos kodas 135988850
Gedimino g. 47, LT- 44242  Kaunas
Tel.: +370 698 16 966
El. paštas: info@zvi.lt

 

Jūsų vardas

El. pašto adresas

Tema

Jūsų žinutė

Prisegti dokumentą